Giới thiệu & mô tả

Du xuân: "Sức nước nghìn năm" là câu chuyện hấp dẫn về yếu tố "Thủy" trong văn hóa người Việt. Chương trình giúp khán giả tìm hiểu rõ hơn về những phong tục, tập quán vốn đã tồn tại từ nhiều đời nay trong cuộc sống người dân đất Việt. Bên cạnh đó, chương trình còn khéo léo lồng ghép lịch sử hào hùng của dân tộc...

Video đề cử

    Chưa có video nào!