Giới thiệu & mô tả

Phóng sự được phát trên chương trình Chào buổi sáng do nhóm phóng viên Thu Hiền, Trung Dũng thực hiện.

Video đề cử

    Chưa có video nào!