Giới thiệu & mô tả

Chương trình Du Xuân “Nhân và Mộc” xoay quanh câu chuyện giữa cây và con người với 4 phần nội dung: "Cây trong đời sống văn hóa", "Dụng nhân như dụng mộc", "Tình cây và người" và "Cây tre và văn hóa Việt". Chương trình có thông điệp sâu sắc về môi trường, bài học sử dụng người tài, người hiền.

Video đề cử

    Chưa có video nào!