Giới thiệu & mô tả

Loạt phóng sự: Công chức đi lễ hội trong giờ làm việc gồm Công chức đi lễ hội trong giờ làm việc (19h 2/7/2017 3’00), Siết chặt kỷ luật công vụ (19h 2/8/2017 3’00), Bộ công thương kỷ luật công chức đi lễ chùa (19h 2/23/2017 1’00) do nhóm phóng viên Nguyễn Việt Cường, Vũ Đức Thắng, Hoàng Minh Đức, Trần Thanh Xuân.
XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Video đề cử

    Chưa có video nào!