Giới thiệu & mô tả

Nghề đặc biệt là dự án phim tài liệu được Trung tâm Phim tài liệu và Phóng sự, Đài THVN triển khai thực hiện từ đầu năm 2017. Mục đích của dự án này là tôn vinh những nghề nghiệp mang tính chất đặc biệt trong cuộc sống, thông qua câu chuyện cụ thể của một nhân vật hoặc một nhóm người lao động thuộc một bộ phận, một ca sản xuất. Không chỉ phản ánh những khó khăn mà người lao động phải đối mặt, phim cũng sẽ giúp khán giả thấy niềm đam mê mãnh liệt mà các nhân vật dành cho nghề nghiệp của mình.
XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Video đề cử

    Chưa có video nào!